Bociany ze względu na charakterystyczny wygląd, rozmiary, zjadanie szkodników i gniazdowanie w pobliżu siedzib ludzkich i dachach domostw cieszą się powszechną sympatią nie tylko w naszym kraju. Chociaż bociany białe nie są gatunkiem globalnie zagrożonym wyginięciem, to ze względu na spadającą liczebność znajduje się w Polsce pod ścisłą ochroną gatunkową.

Platformy, podesty i ochraniacze dla bocianów

PGE Dystrybucja od wielu lat aktywnie uczestniczy w działaniach wspomagających ochronę bociana białego, przede wszystkim poprzez montaż platform, wynoszących gniazda ponad linie elektroenergetyczne. Konstrukcje montowane na słupach linii niskiego napięcia, na których znajdują się gniazda skutecznie odgradza ptaki od sieci energetycznej i chronią przed porażeniem.

Do tej pory zamontowano ponad 23 tys. platform zapewniających bezpieczne gniazdowanie ptaków na słupach energetycznych w okresie ich pobytu w Polsce.

W miejscowości Kozubszczyzna koło Lublina pracownicy lubelskiego Oddziału PGE Dystrybucja we współpracy ze Stowarzyszeniem „Szansa dla bociana” zamontowali specjalne podesty oraz ochraniacze. Dzięki temu bociany oraz inne duże ptaki nie zbliżają się do przewodów linii średniego napięcia (15 kV). Przy okazji montażu nasi monterzy testowali możliwość instalowania podestów w trudnodostępnych miejscach w technologii pod napięciem czyli bez konieczności wyłączeń dostaw energii elektrycznej do dużej liczby odbiorców.

Pomagamy przenosić bocianie domy

W PGE Dystrybucja na co dzień troszczymy się o środowisko naturalne podejmując liczne działania, których celem jest ochrona ptaków. We współpracy z władzami samorządowymi, które na bieżąco zgłaszają nam potrzeby pomagamy w przenoszeniu bocianich gniazd. Przykładowo na prośbę Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym we wsi Kierz Niedźwiedzi nasi energetycy przenieśli bezpiecznie bociani dom z usychającego drzewa na słup z wcześniej przygotowaną platformą.

Sukcesywnie na terenie działania PGE Dystrybucja montowane są linie izolowane i nowoczesne, bezpieczne dla środowiska urządzenia, które nie stwarzają zagrożenia dla przyrody. Dodatkowo, na liniach wysokiego i średniego napięcia montowane są kule ostrzegające ptaki oraz specjalne konstrukcje i osprzęt zapobiegający zderzaniu się ptaków z przewodami linii energetycznych.