Od wielu lat prowadzimy działania charytatywne. Udzielamy wsparcia w ramach akcji świątecznych i mikołajkowych, zarówno dzieciom, jak i instytucjom (hospicja, szpitale, ośrodki pomocy społecznej, fundacje czy szkoły na szczeblu lokalnym), w kilkunastu miastach w Polsce. Pracownicy poszczególnych spółek biorą udział w ogólnopolskich inicjatywach, takich jak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Szlachetna Paczka czy Pomóż dzieciom przetrwać zimę.