Ważnym aspektem naszej odpowiedzialności jest również edukacja. Nasze projekty edukacyjne dotyczą bezpiecznego i oszczędnego korzystania z energii elektrycznej, źródeł i sposobów jej powstawania, a także proekologicznych działań firmy.

Grupą, do której kierujemy nasze działania edukacyjne są przede wszystkim dzieci i młodzież. W 2014 roku PGE zrealizowała cykl filmów edukacyjnych na temat odpowiedzialnego użytkowania energii elektrycznej – „Bezpiecznie z prądem”. W ramach akcji zrealizowano filmy przeznaczone dla dwóch grup wiekowych: uczniów klas I-III szkoły podstawowej (film „Pan Piorunek”) oraz młodzieży gimnazjalnej (film „Eksperymenty”). Uzupełnieniem filmów są scenariusze lekcyjne dla nauczycieli. Filmy są dostępne na korporacyjnym kanale w serwisie YouTube.

Rozwijamy także wiedzę na temat energetyki jądrowej. Przykładem działań edukacyjnych wśród społeczności lokalnych jest program edukacyjno-informacyjny „Świadomie o atomie” realizowany przez PGE EJ 1. Więcej informacji na stronie: www.swiadomieoatomie.pl