Specjalista ds. Zarządzania Dokumentacją Projektu Spółka: Grupa PGE Nr ref: BTiE/3/2019 Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Udział w nadzorze nad procesem i systemem zarządzania dokumentacją i zapisami (ZDZ) w Spółce powołanej do realizacji Programu budowy elektrowni jądrowej,
 • Udział w doskonaleniu i rozwoju procesu oraz systemu ZDZ, w tym opracowywanie dokumentacji procesowej, a także udział we wdrażaniu niezbędnych narzędzi i rozwiązań informatycznych służących do zarządzania i wymiany dokumentacji,
 • Udział w projekcie wdrożenia nowoczesnego systemu informatycznego do zarządzania dokumentacją w złożonym przedsięwzięciu,
 • Współpraca z pracownikami Spółki oraz prowadzenie komunikacji i szkoleń w obszarze dokumentacji,
 • Współpraca z renomowanymi partnerami biznesowymi, wykonawcami, dostawcami i doradcami (w tym międzynarodowymi) oraz prowadzenie komunikacji, wymiany dokumentacji i szkoleń w obszarze dokumentacji, a także przygotowywanie wymagań dot. dokumentowania informacji przez nowych partnerów Spółki,
 • Udział w zarządzaniu dokumentacją techniczną, projektową i operacyjną w Spółce,
 • Wspieranie użytkowników systemów i rozwiązań informatycznych do zarządzania dokumentacją,
  w tym prowadzenie szkoleń z obsługi tych systemów i rozwiązań,
 • Pozyskiwanie informacji, danych oraz dokumentacji potrzebnej do realizacji Programu przez Spółkę.

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe techniczne o profilu technicznym, informatycznym lub managerskim,
 • Preferowany jeden z kierunków wykształcenia: zarządzanie, inżynieria lub technologia, a także jedna ze specjalizacji: systemy informatyczne wspierające zarządzanie projektami, danymi lub procesami, zarządzania jakością lub zarządzanie projektami,
 • Minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku, w zakresie zarządzania dokumentacją w złożonym projekcie (np. budowy obiektu energetycznego lub przemysłowego),
 • Znajomość systemów informatycznych i narzędzi wspierających zarządzanie dokumentacją/danymi,
 • Znajomość pakietu MS Office,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • Wiedza dynamicznego zarządzania dokumentacją w projekcie,
 • Mile widziana znajomość środowiska pracy SharePoint, platform wymiany plików, baz danych, SAP lub/i Excel VBA,
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i organizacyjne, w tym chęć pracy w grupie, rozwijania się i podejmowania nowych wyznawań.

Dodatkowymi atutami będą:

 • Znajomość normy ISO 9001 i wymagań standardu KKS dla schematów kodyfikacji.

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Możliwości rozwoju zawodowego,
 • Szansę na udział w unikalnym projekcie inwestycyjnym,
 • Przyjazną atmosferę w zespole,
 • Benefity pozapłacowe.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE EJ 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-542), przy ul. Mokotowskiej 49.

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE EJ 1 sp. z o.o. pod adresem e-mail: iod.pgeej1@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.

V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa, podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane, a także mogą być udostępniane wybranym spółkom GK PGE zaangażowanym w proces rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i spółki Grupy Kapitałowej PGE informują, że złożenie oferty pracy i kliknięcie przycisku „Wyślij”/”Aplikuj” oznacza wyrażenie zgody na  przetwarzanie danych zwartych w CV/liście motywacyjnym, które wykraczają poza zakres określony przez Kodeks Pracy. Chodzi o dane takie jak: zdjęcie, zainteresowania, numer telefonu, adres mailowy, data i miejsce urodzenia, status rodzinny i inne, które kandydat chce przekazać w swojej ofercie.

gkpge_site