Specjalista ds. p.poż Spółka: PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Nr ref: PGEEC/DOW/DS/5/2019 Miejsce pracy: Gdańsk

 • Nadzór systemu bezpieczeństwa technicznego ze szczególnym uwzględnieniem systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych urządzeń energetycznych, systemów detekcji substancji i gazów wybuchowych, instalacji sygnalizacji zagrożeń oraz urządzeń w strefach wybuchowych (ATEX),
 • Analiza występujących usterek w podległym obszarze i koordynacja prac związanych z ich usuwaniem.
 • Zapewnienie skutecznego i rzetelnego przepływu informacji pomiędzy służbami eksplantacji i służbami remontowymi,
 • Współpraca ze służbami BHP w obszarze bezpieczeństwa pożarowego zakładu,
 • Nadzór i aktualizacja instrukcji eksploatacyjnej w zakresie podległych urządzeń i instalacji,
 • Monitoring zapisów w dziennikach operacyjnych,
 • Koordynacja i aktualizacja dokumentacji technicznej w zakresie schematów ideowo – rozwiniętych,
 • Nadzór stanu urządzeń zgodnie z wymogami prawnymi,
 • Koordynacja procesu remontowego i modernizacyjnego.
 • Wykształcenie średnie/ wyższe techniczne (preferowane kierunki: elektryczny, automatyczny),
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie eksploatacji i utrzymania systemów bezpieczeństwa technicznego (w szczególności systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych)
 • Znajomość Instrukcji Organizacji Bezpiecznej pracy w Energetyce,
 • Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego „D” zgodnie z obszarem działania,
 • Znajomość procesu technologicznego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła,
 • Umiejętności organizacji pracy własnej,
 • Znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • Komunikatywność, zaangażowanie oraz umiejętność radzenia sobie w sytuacja stresowych.

Na zgłoszenia kandydatów czekamy do dnia: 22.09.2019

gkpge_site