Samodzielny Referent ds. Przyłączeń Spółka: PGE Dystrybucja - O. Zamość Nr ref: PGED_OZ_50_2019 Miejsce pracy: Zamość

Miejsce pracy: Zamość

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie m. in.:

 • Realizacja zadań zgodnie z polityką PGE Dystrybucja S.A. w zakresie przyłączania do sieci
 • Przygotowywanie warunków przyłączenia, umów o przyłączenie i innych dokumentów wymaganych w procesie przyłączania odbiorców i wytwórców do sieci PGE Dystrybucja S.A.
 • Rozliczanie podmiotów przyłączanych z tytułu zawartych umów
 • Wykonywanie raportów i sprawozdawczości dotyczącej przyłączania w powierzonym zakresie
 • Przyprowadzanie kontroli działalności RE dotyczącej przyłączania do sieci, w powierzonym zakresie

Profil kandydata:

 • Wykształcenie wyższe o profilu elektroenergetycznym lub pokrewnym
 • Znajomość zagadnień prawnych z zakresu Prawa Budowlanego, Energetycznego, ustawy o OZE oraz rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw
 • Znajomość zagadnień techniczno-prawnych z zakresu przepisów i norm, standardów dotyczących budownictwa sieciowego
 • Znajomość obsługi sprzętu komputerowego oraz pakietu MS Office
 • Umiejętność pracy w zespole

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Szansę rozwoju zawodowego

Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Dystrybucja S.A. (adres: ul. Garbarska 21A; 20‑340 Lublin). Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji jest dostępna na stronie www.pgedystrybucja.pl/dane-osobowe.

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku podania przez Panią/Pana w CV i liście motywacyjnym dodatkowych danych, innych niż: imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dokumenty muszą zawierać podpisaną klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PGE Dystrybucja S.A. moich danych osobowych zamieszczonych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach w celu przeprowadzenia niniejszej rekrutacji, innych niż: imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

……………….………… (podpis kandydata) 

W przypadku braku Pani/Pana zgody na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych, nie będzie możliwy Pani/Pana udział w niniejszym postępowaniu rekrutacyjnym. 

Jeśli chce Pani/Pan wziąć udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych w PGE Dystrybucja S.A., prosimy
o zamieszczenie i podpisanie w CV lub liście motywacyjnym klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PGE Dystrybucja S.A. moich danych osobowych zamieszczonych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach w celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez PGE Dystrybucja S.A., w tym na umieszczenie moich danych w jej bazie rekrutacyjnej i przechowywanie ich przez okres
12 miesięcy.

……………….………… (podpis kandydata)

gkpge_site