Elektromechanik pomiarów i automatyki cieplnej Spółka: PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy Nr ref: PGEEC/DOB/AW/12/2019 Miejsce pracy: Bydgoszcz

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

Bieżące usuwanie usterek aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyk

Udział w pracach remontowych i modernizacyjnych

Prowadzenie diagnostyki podległych urządzeń i aparatury

Bieżący nadzór i kontrola nad aparaturą kontrolno-pomiarową

 

Od osób zainteresowanych oczekujemy:

Wykształcenie min. zasadnicze zawodowe, preferowane średnie techniczne (mechaniczne lub energetyczne)

Ogólna wiedza techniczna dotycząca urządzeń i technologii w energetyce

Umiejętność pracy zespołowej

Gotowość uczenia się i podnoszenia swoich kwalifikacji

Dokładność i sumienność

Samodzielność w działaniu

Otwartość na zmiany

Podstawowa znajomość obsługi komputerów

Oferujemy:

  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (system podstawowy jednozmianowy).
  • Kontakt z nowoczesnymi technologiami.
  • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
  • Atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

gkpge_site