Ponieważ pracownicy i menedżerowie w naszej firmie mogą różnie pojmować i tolerować ryzyko (a nawet kierować się różnymi motywacjami), potrzebny jest jednolity program, ułatwiający nam wszystkim w PGE przestrzeganie prawa, czyli – System Zarządzania Zgodnością (Compliance) GK PGE. System ten będzie składał się z trzech podstawowych filarów, takich jak: Zapobieganie, Identyfikacja nieprawidłowości i Reagowanie.

gkpge_site