W 2014 r. roku wraz z Fundacją PGE rozpoczęliśmy program wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy”, którego celem jest wspieranie lokalnych społeczności oraz aktywizacja i integracja pracowników i współpracowników GK PGE wokół wspólnych wartości.  Pracownicy na realizację własnych projektów prospołecznych otrzymują raz w roku dofinansowanie w formie grantów. Łącznie w dwóch edycjach programu nasi pracownicy-wolontariusze zrealizowali 70 projektów w całej Polsce.

Więcej informacji o realizowanych projektach na stronie Fundacji PGE.

gkpge_site