PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ogłasza wszczęcie postępowania zakupowego o udzielenie zamówienia na:

"Dostawy Biomasy pochodzenia rolniczego w ilości 7 600 Mg dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich S.A. Elektrociepłownia Czechnica w okresie od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r."

Nr postępowania: PGE/DDSP/BIOM/37/2018

Termin składania ofert: najpóźniej do 30 października 2019r. do godz. 14:30 (liczy się data wpływu dokumentów do Organizatora Postępowania)

gkpge_site